Laboratorium analityczne Tychy

Laboratorium analityczne Tychy

Laboratorium mikrobiologiczne C.D. „Asper” na śląsku od 2000 roku świadczy dla Państwa usługi na wysokim poziomie i gwarantuje profesjonalną obsługę. Wykonujemy badania przy użyciu certyfikowanych metod i testów diagnostycznych wspartą doświadczeniem zawodowym naszych pracowników. Ponadto świadczymy usługi dla lecznictwa zamkniętego(2 szpitale wielospecjalistyczne).
Pracownia Mikrobiologiczna C.D. „Asper” zapewnia wysoką wiarygodność wyników prowadząc kontrolę wewnątrz- i zewnątrz laboratoryjną. Posiadamy certyfikaty wiarygodności badań w mikrobiologii POLMICRO przyznawane corocznie przez CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ w Warszawie. Atutem, który bezpośrednio wpływa na jakość i wiarygodność procesu diagnostycznego jest możliwość pobierania oraz przede wszystkim opracowywania próbek materiałów diagnostycznych na miejscu w pracowni mikrobiologicznej C.D. „Asper". Eliminuje to ryzyko błędów przed laboratoryjnych, związanych przede wszystkim z długim i nieprawidłowym transportem materiałów diagnostycznych.

Aktualnym zagrożeniem dla prawidłowego procesu diagnostycznego oraz leczenia jest popularny „outsourcing diagnostyczny” czyli transportowanie i wykonywanie badań kilkadziesiąt kilometrów od miejsca pobrania próbki od pacjenta. Czas i warunki transportu wpływają na jakość i czułość badania laboratoryjnego (m in. następuje namnażanie lub obniżenie ilości bakterii w danej próbce materiału). Skutkuje to niewiarygodnym wynikiem, który otrzymuje lekarz i pacjent, nie mając wiedzy o zaistniałych nieprawidłowościach. Równocześnie brak możliwości szybkiego kontaktu mikrobiologa z lekarzem w wielu sytuacjach sprawia, że wynik laboratoryjny jest spóźniony, a tym samym nieprzydatny w procesie leczenia. Istnieją sytuacje, które wymagają natychmiastowego przekazania materiału do opracowania. Decyduje to nie tylko o zdrowiu, ale także o życiu pacjenta.

Certyfikat POLMICRO

Certyfikat dla laboratorium analitycznego w Tychach