Kompleksowa diagnostyka klatki piersiowej

Zdjęcie RTG klatki piersiowej wykonywane aparatem cyfrowym pozwala diagnozować choroby układu oddechowego. Ma jednak swoje niedoskonałości oraz ograniczenia. Nie widzimy np. wszystkich zmian w początkowej fazie zapalenia płuc, zmian zasercowych, zatorowości płucnej, nie potrafimy precyzyjnie określić obecności i dokładnej ilości płynu w jamach opłucnych.

Badanie USG płuc, klatki piersiowej jest metodą nowatorską wykonywaną na świecie od niedawna i początkująca w Polsce. Badanie to nie zastąpi klasycznego badania RTG klatki piersiowej, ale je uzupełnia i pogłębia. Widzimy np. zmiany w początkowej fazie zapalenia płuc, zmiany zasercowe, zatorowość płucną, potrafimy precyzyjnie określić obecności i dokładniej podać ilość płynu w jamach opłucnych. Natomiast nie widzimy zmian położonych głębiej, bez łączności z opłucną i ścianą klatki piersiowej co pokazuje nam RTG.

Połączenie obu metod jest nowatorskie. Wykonywane jedno po drugim-zgrywane, archiwizowane i odczytywane w jednym systemie pozwala na pogłębioną, jednoczesną, szybką, łatwo dostępną i niskokosztową metodę diagnostyki schorzeń układu oddechowego. Jednocześnie pozwala na organicznie dawek promieniowania jonizującego, na które narażony jest pacjent i personel medyczny.

Dofinansowanie Centrum Diagnostycznego Asper  Sp. z o.o. z Unii Europejskiej