Dla pacjentów

Informacje dla pacjentów Przychodni Asper:

  • Jak przygotować się do badania
  • Informujemy, że wymazy z cewki moczowej u mężczyzn pobierane mogą być tylko przez lekarza (m in. urologa, wenerologa, ginekologa).Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz.U.nr 247poz.2480 i 2481)
  • Informujemy, że nie wykonujemy badań laboratoryjnych dla zwierząt. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16.08.2004 r. (Dz. U. nr 194 poz. 1994 ; art. 17 ust. o diagnostyce laboratoryjnej)
    informacja o wystawianiu rachunków/faktur
  • Na prośbę pacjenta rachunki za badanie wystawiane są do 7 dni od daty wykonania badania.

Informujemy, że wyniki wydawane są za okazaniem dowodu osobistego lub upoważnienia.