Cennik

Cennik obowiązujący od dnia 01.02.2016r.
 

LP RODZAJ BADANIA KOSZT JEDNEGO BADANIA (ZŁ)
DROGI ODDECHOWE
1. wymaz z gardła (tylna ściana) i migdałków podniebiennych 35
2. wymaz z migdałków podniebiennych 35
3. wymaz z jamy ustnej 35
4. wymaz z języka 35
5. wymaz z podniebienia 35
6. wymaz z dziąseł i/lub zębodołu 35
7. wymaz z nosa 35
8. wymaz z nosogardzieli 35
9. badanie w kierunku Pneumocystis jirovecii (np. wymaz spod nagłośni, plwocina, BAL) 35
10. BAL popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe 35
11. posiew wydzieliny z rurki tracheostomijnej 35
12. posiew plwociny 35
13. Strepto A szybki test do wykrywania antygenu paciorkowca ropnego w gardle 19
ZMIANY SKÓRNE / TKANKOWE
14. wymaz z ucha (ucho lewe lub prawe) 35
15. wymaz z worka spojówkowego (oko lewe lub prawe) 30
16. wymaz z rany 40
17. wymaz z przetoki 40
18. wymaz z odleżyny 40
19. wymaz z czyraków 40
20. posiew treści ropnych 40
21. posiew treści z ropnia 40
22. posiew wydzieliny z piersi lub pokarm z piersi 40
23. posiew krwi, płynów ustrojowych i wysiękowych w systemie Bactec - w warunkach tlenowych (dla dorosłych) 50
24. posiew krwi, płynów ustrojowych i wysiękowych w systemie Bactec - w warunkach beztlenowych (dla dorosłych) 50
25. posiew krwi, płynów ustrojowych i wysiękowych w systemie Bactec - w warunkach tlenowych i beztlenowych (dla dzieci) 50
26. posiew PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego) w systemie Bactec - posiew w warunkach tlenowych i beztlenowych 50
MYKOLOGIA
27. badanie skóry w lampie Wooda(w kierunku dermatofitów) 6
28. preparat bezpośredni z pobranego materiału 10
29. posiew mykologiczny (w kierunku drożdżaków lub dermatofitów) 30
30. antymykogram 35
DROGI MOCZOWO-PŁCIOWE
31. badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (rzęsistka)  16
32. biocenoza pochwy(czystość pochwy) z oznaczeniem rzęsistka, testu aminowego oraz pH 20
33. biocenoza pochwy(czystość pochwy) z oznaczeniem rzęsistka, testu aminowego, pH oraz hodowla w kierunku drożdżaków 30
34. wymaz z dróg rodnych (kanał szyjki macicy, pochwa, przedsionek pochwy) z biocenozą 60
35. wymaz z dróg rodnych (kanał szyjki macicy, pochwa, przedsionek pochwy) bez biocenozy 40
36. wymaz z cewki moczowej  45
37. badanie w kierunku nosicielstwa paciorkowców B-hemolizujących grupy B (GBS) z przedsionka pochwy i/lub odbytu, (dostarczone na podłożu transportowym) 15
38. badanie w kierunku nosicielstwa paciorkowców B-hemolizujących grupy B (GBS) z przedsionka pochwy i odbytu 20
39. badanie w kierunku Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) 55
40. wymaz z członka 40
41. wymaz z napletka 40
42. wymaz z warg sromowych 40
43. badanie w kierunku Chlamydia trachomatis  (antygen) 50
44. badanie w kierunku Ureaplasma spp. i Mycoplasma hominis (identyfikacja + lekowrażliwość) 60
45. posiew nasienia  40
46. posiew moczu  35
47. wydzielina po masażu stercza (dostarczone na podłożu transportowym) 40
DROGI POKARMOWE
48. posiew kału 40
49. wymaz z odbytu 40
50. badanie kału w kierunku Helicobacter pylori (antygen) 25
51. badanie kału w kierunku Lamblii (antygen) 25
52. badanie kału w kierunku Rota i Adenowirusy (antygen) 25
53. Clostridium difficile complete test do równoczesnego wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridium difficile w kale 70
54. badanie kału na pasożyty 12
55. badanie w kierunku jaj owsików Enterobius vermicularis z okolic odbytu (metodą przylepca wg Grahama) 12
INNE
56. wymaz z nosa w kierunku eozynofilii 12
57. analiza moczu z oceną mikroskopową osadu 10
58. posiew w warunkach beztlenowych 40
59. badanie na nosicielstwo MRSA (np. wymaz z gardła, nosa, pachwin) 15
60. posiew końcówek cewników, drenów, elektrod 20
61. badanie czystościowe powierzchni 20
62. badanie epidemiologiczne (wymaz np. z rąk, nosa, gardła, odbytu, pachwin) 20
63. badanie skuteczności sterylizacji (sporale: A, S) 10
64. antybiogram 12
65. odpis wyniku 5
66. ksero 0,5